Klub Kajakowy Diabliscie-k


Idź do treści

Menu główne:


DZIERZGOŃ - opis rzeki

Szlaki kajakowe > Rzeki Polski (A-K)

Charakterystyka rzeki:
Rzeka Dzierzgoń (zwana również Dzierzgonką, stara nazwa miejscowa Zorga) bierze swój początek na Pojezierzu Iławskim i uchodzi do jez. Druzno. Długość rzeki wynosi 57,2 km. Rzekę można, ze względu na jej charakter, podzielić na dwa odcinki. Odcinek wysoczyzny o dużych spadkach oraz odcinek rzeki o charakterze nizinnym, płynący w wałach p. powodziowych, poniżej miasta Dzierzgoń. Początków rzeki należy szukać gdzieś w okolicach wsi Wielki Dwór. Przepływa przez takie wsie i miejscowości jak: Myślice, Jestlinek, Kołtyniany, Lipiec, Stare Miasto, Minięty, Stanówko, Dzierzgoń, Bągart, Brudzędy, Dzierzgonka. Stan wody i jej przepływ w rzece jest bardzo niestabilny i zależy od pory roku. Przepływ wody waha się od 0,2 m3/s w lipcu - sierpniu do 10 -20 m3/s w marcu - kwietniu. Jednym z powodów niestabilności rzeki jest brak zbiorników retencyjnych.

Na rzece Dzierzgoń znajdują się dwie małe elektrownie wodne: pierwsza w Stanówku i druga w Dzierzgoniu. Obie elektrownie są własnością prywatną mieszkańca Dzierzgonia - Romualda Jarockiego. Produkują one razem 30 tys. kWh energii miesięcznie.

Rzeka Dzierzgoń jest ze względu na rodzaj i ilość przeszkód dość trudna i bardzo uciążliwa. Spławna dla kajaków od wsi Stare Miasto, przy moście.

Szczegółowy opis szlaku kajakowego rzeki Dzierzgoń na podstawie dwóch spływów przeprowadzonych w dniach : 19 i 26 lipca 2012 roku. Zaznaczone na niebiesko elementy odsyłają do zdjęć ważniejszych fragmentów rzeki.

35,8 Stare Miasto. Rzeka na tym odcinku ma dość wartki nurt jednak jej niewielka szerokość (3-4 m) oraz częste przeszkody nie pozwalają na sprawne poruszanie. Rzeka na tym odcinku na całej szerokości jest często zarośnięta łozami co wymaga uciążliwego przedzierania się. Można też spotkać pojedyncze przeszkody z cienkich drzewek, które są jednak dość łatwe do pokonania z kajaka. Problemem jest też niski stan wody : szorowanie kajakiem po dnie jest dość częstą czynnością. Na pierwszym kilometrze ponadto koryto rzeki przegradzają pojedyncze linie z drutu kolczastego przebiegające nisko nad korytem rzeki (ok. 0,5 m). Linii tych jest ok. 5. Na pokonanie tego odcinka - od Starego Miasta do Minięt będzie potrzebne ok. 3 godzin.

30,8 Minięty. Zaczyna się najpiękniejszy odcinek rzeki. Rzeka płynie pomiędzy dość wysokimi mocno porośniętymi lasem mieszanym skarpami. W korycie pojawiają się kamienie i inne przeszkody dodatkowo spiętrzające i tak dość wartki nurt. Pojawiają się przeszkody z grubych drzew - część z nich można pokonać górą, część dołem, część niestety wymaga wysiadania z kajaka. Znikają jednak uciążliwe łozy i inna roślinność zarastająca rzekę. W dalszym ciągu występują spłycenia, jednak przy uważnym śledzeniu nurtu przeważnie do ominięcia. Pojawiają się krótkie bystrza - niestety dość płytkie.
Przed Stanówkiem koryto rzeki zagradza jaz regulujący ilość przepływającej wody i jednocześnie piętrzący wodę dla niedalekiej elektrowni. Obniesienie jazu wydawało nam się dość uciążliwe ze względu na niedostępne i mocno zarośnięte brzegi i dużą różnicę poziomów - ok. 2 m.
Do elektrowni można dopłynąć kanałem, który płynie od zastawki w lewo. Po ok. 100 - 200 m dopływamy do elektrowni w Stanówku. Na w/w odcinek (Minięty - Stanówko) będzie potrzebne ok. 1,5 godziny.

25,8 Stanówko, elektrownia. Wysiadanie jest tu niezwykle uciążliwe ze względu na wysokie, murowane brzegi. Po wyjściu z kanału przeniesienie kajaków przez teren elektrowni do pobliskiej rzeki (ok. 50 m) jest już dość proste. Jest to jednak teren prywatny więc trzeba raczej zmierzać w kierunku zorganizowania przenoski przy zastawce. Właściciel elektrowni (lub jej zarządca) wydał się dość miłym człowiekiem. Dysponuje on naprawdę przyjaznym przylegającym do rzeki terenem, gdzie można by było rozbić 3-4 namioty lub zorganizować dla grupy popas. Wymagana jest jednak bezwzględnie uzgodnienie tego z właścicielem.

Od elektrowni zaczyna się niezwykle uciążliwy i czasochłonny odcinek rzeki. Poziom wody (i tak niski) drastycznie spada. Ilość kamieni i spłyceń jest dość częsta więc szorowanie po dnie staje się niezwykle uciążliwe. Również bardzo często napotykamy przeszkody w postaci powalonych drzew - ich częstość występowania (ok. 4 na każde 100 m) czyni ten odcinek ciągłą walką z przyrodą. Wysiadanie z kajaka staje się częstym zjawiskiem. Pokonywanie przeszkód porośniętymi brzegami przy strasznie błotnistym brzegu wydaje się bardzo trudne. W chwili obecnej na tym odcinku jest ok. 70 % przeszkód a 30 % samego pływania ! Walka z przyrodą czasami ponad ludzkie siły ….

Przed samym Dzierzgoniem ( ok. 500 m) przeszkody znikają, rzeka spokojnie zbliża się do miasta.

Dopływamy do Dzierzgonia. Rzekę przegradza kolejna elektrownia. Widzimy znów wysokie murowane i porośnięte powyżej brzegi. Zdecydowaliśmy się dopłynąć do jazu, wysiąść z kajaka na skarpę jazu, przenieść kajaki przez deski jazu i spławić kajaki do płynącej poniżej (ok. 3 m) rzeki. Możliwe jest jednak dość niewygodne obniesienie kajaka po dobiciu z lewej strony, wokół ogrodzenia - ok. 50 m.
Po pokonaniu elektrowni rzeka ma kształt miejskiego, wąskiego kanału. Jej szerokość to 2-3 m, jednak płynąć trzeba uważnie bo nurt jest dość szybki a z wody wystają kamienie lub pojedyncze badyle. Pokonanie w/w odcinka od elektrowni w Stanówku do Dzierzgonia (przy fontannie) zajmie nam ok. 3 godzin.

20.8 Dzierzgoń, ul. Żurawia, przy fontannie miejskiej. Rzeka w tym miejscu jest wąska - ma ok. 3 m. Prąd dość znaczny.
Po przepłynięciu ok. 300 m pierwszy próg wodny wysokości ok. 0,4 m. Płytko na grzbiecie progu i zaraz za nim. Za progiem dużo kamieni, płycizny. Za progiem pełne spłyceń bystrze.

19.9 Drugi próg wodny wysokości ok. 0,4 m. Na grzbiecie progu płytko, kajak trze o krawędź. Za progiem dość głęboko, kajak gładko schodzi z progu. Za progiem krótkie bystrze.

19,0 Zawała ze śmieci. Ktoś sobie zrobił wysypisko śmieci. Uciążliwe przebijanie na odcinku ok. 8 m. Zaraz za śmietnikiem trzeci próg wodny wysokości ok. 0,5 m. Na progu i zaraz za nim głęboko. Pokonanie nie stwarza żadnych problemów. Za progiem bystrze.

18.0 Czwarty betonowy próg wodny wysokości ok. 0,5 m. Z lewej strony widać wyraźny ubytek w betonowej krawędzi i tędy spływać. Za progiem głęboko. Rzeka w dalszym ciągu ma 3-4 m szerokości.

Na dalszej trasie czekają na kajakarzy dwie przeszkody z powalonych drzew. Obie raczej do pokonania z kajaka. Obniesienie raczej niemożliwe ze względu na mocno zarośnięte brzegi.

15.7 Z dala po lewej stronie widać wysoki czerwony komin - znak, że zbliżamy się do Bągartu. Rzeka płynie coraz szerszym korytem.

14.7 Bągart, most drogowy. Pod mostem piąty próg wysokości ok. 1,0 - 1,2 m. UWAGA - miejsce niebezpieczne! Na szczycie progu płytko, kajak staje na krawędzi (ostatnia chwila żeby zrezygnować). Za progiem głęboko - kajak ma gdzie się wbijać w wodę - a wbija się i to dość głęboko! Możliwość dobicia z lewej strony za mostem. Możliwość obniesienia przeszkody … przez gęste zarośla z prawej strony. Z Dzierzgonia do Bągartu spływ zabierze ok. 1 godziny.
Za mostem rzeka rozlewa się dość szeroko, ale w korycie pojawia się coraz więcej roślinności. Zaczyna się męczące przebijanie przez zielsko ….

11.2 Po prawej stronie mijamy budynek przepompowni na tle zielonego lasu - to znak, że za dwa kolometry dotrzemy do Starego Dolna.

9.2 Stare Dolno, most drogowy. Rzeka płynie szerokim korytem. Jednak coraz trudniej o czyste fragmenty rzeki. W dalszym ciągu męczące przebijanie przez zielsko!

6.9 Z lewej strony do rzeki wpada jeden z wielu kanałów melioracyjnych. Płyniemy w prawo.

5.1 Nowe Dolno, stalowy most obrotowy (nieczynny). Możliwość dobicia za mostem z prawej strony. Skromne miejsce na odpoczynek. (Brak miejsc zacienionych!) Ostatnie miejsce do zakończenia spływu na rzece Dzierzgoń. Płynięcie dalej do samego ujścia spowoduje konieczność kontynuowania spływu i dopłynięcia Jeziorem Druzno i rzeką Elbląg do Elbląga (dodatkowo ok. 10 km) lub kanałem elbląskim do mostu koło Nowego Dworu (dodatkowe 5 km).

Zaraz za mostem koryto rzeki jest szerokie ale często trzeba się przebijać przez różną roślinność, która zarasta koryto na całej szerokości.

1,7 Z lewej strony z rzeką łączy sie Kanał Modry. Od tego miejsca rzeka staje się przepiękna! Szeroko rozlana, czysta, płynie przez wysokie lasy i bogato porośnięte brzegi. Tak już jest do samego końca ….

0.6 Mijamy ujście rzeki Balewki z lewej strony.

0.0 Domek Ornitologów z lewej (ujście rzeki Dzierzgoń do Jeziora Druzno). Możliwość dogodnego dobicia, miejsce na odpoczynek, możliwość rozbicia dwóch namiotów zaraz za wieżą. Nie ma dojazdu. Do wieży prowadzi wąska ścieżka. Możliwość zakończenia spływu po dopłynięciu Jeziorem Druzno i rzeką Elbląg do Elbląga (dodatkowo ok. 10 km) lub kanałem elbląskim do mostu koło Nowego Dworu (dodatkowe 5 km).

Powrót do treści | Wróć do menu głównego