Klub Kajakowy Diabliscie-k


Idź do treści

Menu główne:


MARÓZKA - opis szlaku kajakowego

Szlaki kajakowe > Rzeki Polski (L-R)

Dokładny opis trasy

0.00
Dogodne miejsce rozpoczęcia spływu to okolice miejscowości Mielno. Wodowanie kajaka po południowej stronie drogi nr 537, przy mostku nad kanałem łączącym jeziora Mielno i Czarne, około 1,1 km na wschód od Mielna. Po północnej stronie szosy poniemiecki bunkier linii olsztyneckiej. Ruszamy w kierunku jeziora Mielno kanałem o gęsto porośniętych brzegach.


0.7
Wpływamy na rynnowe jez. Mielno (pow. 3,62 km. Przy ujściu kanału trzcinowisko, dogodny tor spływu przy lewym brzegu, po prawej stronie ujście rzeki Marózki, trochę dalej ośrodek wypoczynkowy.


3.0
Po lewej stronie niewielka wyspa i ośrodek wypoczynkowy.


4.4
Mijamy zalesioną wyspę leżącą blisko prawego brzegu.


7.3
Płynąc w kierunku wschodnim, trzymając się jednocześnie lewego brzegu, na wysokości nieregularnej, zalesionej wyspy docieramy do północno-wschodniego zakola jeziora, gdzie znajduje się wypływ rz. Marózka. Jest on bardzo trudny do odnalezienia, szczególnie w sezonie letnim, w śród gęstego pasa trzcin. Przed wypływem wystające pale (kormorany), a za nimi trzcinowisko. Szlak prowadzi przez środkową część trzcinowiska, na wprost pali. Wpływamy na rz. Marózka, której brzegi porośnięte są tu niewielkim lasem. Jest bardzo płytko, dno jest piaszczyste, a woda przejrzysta.


8.7
Most pod drogą krajową nr 7 przed miejscowością Waplewo. Pod mostem niewielkie bystrze. Za mostem płyniemy wzdłuż zabudowań Waplewa (lewa strona), mijając kilka pomostów.


9.5
Mostek, 100 m wcześniej po lewej stronie zabytkowy kościół. Obok kościoła sklep. Na odcinku do elektrowni należy uważać na zwalone drzewa utrudniające spływ.


10.0
Kolejny mostek. Płyniemy zalesioną doliną, w korycie rzeki dużo powalonych drzew, a na dnie kamienie.


11.2
Most. Za mostem rozlewisko i jaz spiętrzający wodę dla elektrowni Waplewo. Konieczność przenoski kajaków około 80 m. Dopływamy do brzegu z lewej strony jeziorka. Kajaki przenosimy przez bramę elektrowni po prawej stronie budynku. Wodowanie z prawego, dość stromego brzegu. Po prawej stronie płytki kanał przelewowy. Na dalszym odcinku nurt wartki, liczne bystrza, wystające kamienie, zwalone drzewa. Rzeka miejscami jest płytka, co wymusza wysiadanie z kajaka.

Elektrownia Waplewo została zbudowana w l. 1989-1990 na ruinach młyna wodnego. Woda piętrzona jest tu do wysokości 7 m.Elektrownia wyposażona jest w jedną turbinę Francisa.

12.1
Po lewej stronie odejście wąskiego, ale głębokiego kanału w kierunku północno-wschodnim. Ponieważ na dalszym odcinku koryto rzeki Marózki jest zawalone drzewami, opuszczamy chwilowo rzekę, wpływając we wspomnianą odnogę.


12.4
Połączenie z ciekiem odprowadzającym wody z małego jeziora Myślice. Nad jez. Myślice znajduje się dogodne miejsce do wodowania kajaków, nieopodal mostu na drodze do stacji PKP Waplewo. Jest to alternatywne miejsce, w przypadku niskiego stanu wody, początku spływu rzeką Marózką (z jez. Myślice). Skręcamy ostro w prawo i płyniemy w kierunku wschodnim.


13.8
Most kolejowy linii Olsztyn-Działdowo i kładka. Kilkanaście metrów przed mostem struga rozlewa się, po prawej stronie mało widoczny dopływ Marózki. Na odcinku do jez. Maróz spływ utrudniają zwalone miejscami drzewa. Rzeka staje się spokojniejsza, rozpoczynają się trzcinowiska.


15.6
Rzeka gwałtownie skręca w lewo i oddala się od linii kolejowej. Na zakręcie zwalone drzewa, po prawej stronie ujście potoku Witramówka. Należy uważać, żeby nie wpłynąć w tę rzeczkę, która wygląda jak przedłużenie Marózki. Należy obserwować nurt. Uwaga na grząskie piaszczyste dno!


16.1
Mostek na drodze lokalnej. Płyniemy korytarzem wśród wysokiej trzciny.


17.6
Ujście rzeki Marózki do rynnowego jeziora Maróz (pow. 3,3 km2, głębokość 41 m). Płyniemy około 150 m przez trzcinowisko. Dalej, na lewym brzegu zabudowania m. Maróz, ośrodki wypoczynkowe i plaża.


18.8
12.0 Po lewej stronie cypel za którym jezioro zwęża się i skręca w prawo.


19.1
Przepływamy przez cieśninę i kierujemy się na północ. Na prawym brzegu ośrodek wypoczynkowy.


20.9
Na prawym brzegu zabudowania m. Marózek i ośrodki wypoczynkowe. Na lewym brzegu trójkątny cypel. Dalej należy płynąć bliżej prawego brzegu.


22.3
Za kolejnym, łagodnym cyplem na prawym brzegu pole biwakowe i kemping Swaderki - dogodne miejsce na nocleg. Liczne pomosty. Kierujemy się na widoczny na końcu jeziora budynek dawnego młyna.


23.5
Gospodarstwo rybackie "Szwaderki" - konieczność przenoski około 800 m. Przed gospodarstwem po prawej stronie znajduje się pomost. Tutaj wyciągamy kajak, następnie przenosim go wzdłuż szosy do mostu w centrum wsi. Przy moście wodujemy kajak. Przy gospodarstwie smażalnia świeżych ryb.


24.3
Most na drodze krajowej nr 58 w centrum Swaderek.


24.5
Dopływamy do jez. Pawlik (Swaderki Małe) - pow. 0,23 km2. Należy trzymać się prawego brzegu. Wypływ rzeki znajduje się w zatoczce 200 m dalej.


24.9
Mostek na drodze lokalnej. Od tego miejsca rozpoczyna się przełom. Rzeka płynie wartkim nurtem. Spływ utrudniają zwalone drzewa i wystające kamienie. Niebezpieczeństwo wywrotki. Dno piaszczyste, woda bardzo przejrzysta i płytka. Płyniemy malowniczym świetlistym lasem.


29.6
Jezioro Święte (pow. 0,56 km2), płyniemy trzymając się lewego brzegu w stronę południowo-wschodniego cypla.


30.3
Wypływ Marózki z jeziora. Po prawej stronie półwysep. Rzeka staje się leniwa z powodu spiętrzenia przed kolejną elektrownią w m. Kurki.


30.8
Most drogowy na drodze krajowej nr 58 Olsztynek-Szczytno ze spiętrzeniem na potrzeby elektrowni. Wychodzimy z wody tuż przed mostem, na lewy brzeg. Tutaj koniec spływu rzeką Marózką. Dalszy spływ - rzeką Łyną - możliwy po przetransportowaniu kajaków do pobliskiej miejscowości Kurki. Wodowanie przy moście obok baru i sklepu.

Elektrownia w Kurkach piętrzy wodę na ok. 2 m, wyposażona jest w turbinę Francisa z okresu międzywojennego. Poniżej elektrowni stawy hodowlane. Za mostem ogrodzony teren zakładu hodowli pstrąga w Kurkach.


Powrót do treści | Wróć do menu głównego