Klub Kajakowy Diabliscie-k


Idź do treści

Menu główne:


PASŁĘKA - opis rzeki

Szlaki kajakowe > Rzeki Polski (L-R)

Data aktualizacji 30.07.2013 r.

Pasłęka uchodzi do Zalewu Wiślanego, który łączy się bezpośrednio z Morzem Bałtyckim.
Niestety, jej źródła są wskazywane w różnych miejscach. Słownik geograficzno - krajoznawczy Wydawnictwa Naukowego PWN z 1998 r. podaje, że znajdują się one niedaleko wsi Gryźliny i Stawiguda a jej początkiem jest jezioro Pasłęk. Niektórzy są skłonni szukać początków Pasłęki w jeziorze Pluszne Małe na południe od wsi Gryźliny albo i nawet jeszcze wcześniej. Jej długość zatem jest podawana różnie, w zależności od opracowania. Wspomniany słownik podaje 169 km, inne źródła 211 km. Przepływ przy ujściu około 15 m3/s a średni spadek około 1,1‰. Płynie przez tereny mało znane, porośnięte bujną i różnorodną roślinnością.

Dla kajaka dostępna od jeziora Wymój. Od jeziora Wymój do jeziora Sarąg dziewicza, wąska, często zarośnięta trzciną, poprzegradzana bobrzymi tamami, rzadko odwiedzana przez turystów. Od jeziora Sarąg częściowo uregulowana wąskim korytem płynie wśród łąk i tak dociera do Jeziora Łęguty. Od jeziora Isąg zaczyna się jej odcinek leśny. Przeszkody z drzew są coraz częstrze. W okolicach Pelnika płynie przełomową głęboką doliną wśród dzikich ostępów leśnych. Pomiędzy Mostkowem a Kasztanowem znów przyjmuje formę uregulowanej rzeki. Za Sportynami dolina rozszerza się a charakter rzeki zmienia z leśnego na krzaczasty - na długim odcinku przeważającym elementem krajobrazu są łęgi i wikliny, co staje się w końcu nużące. Największe nasilenie tych przeszkód występuje w okilicy wsi Podągi. W dolnym biegu ponownie wpływa w głęboką i wąską, porośniętą pierwotnymi lasami dolinę, w której tworzy zaporowe jezioro Pierzchalskie i z której wypływa na przybrzeżną ujściową nizinę. Na całej długości do Braniewa rzeka stanowi rezerwat bobrów, należy uzyskać pozwolenia Regionalnego Konserwatora Przyrody w Olsztynie. Śladów ich działalności jest nad nią pełno. O miejsca biwakowe trudno, gdyż rzeka nie jest odwiedzana ani przez turystów, ani przez wędkarzy. Nie oczekujmy żadnych luksusów - a luksusem tutaj jest choćby miejsce pod jeden namiot. Nie ma praktycznie żadnej infrastruktury turystycznej, noclegowej czy sanitarnej.

Daty przepłynięcia poszczególnych odcinków:
Wymój - Pelnik - 2013 r.
Pelnik - Podągi - 2000 r.
Bardyny - do ujścia w Nowej Pasłęce - 2001


Jest to szlak łatwy, malowniczy choć uciążliwy (ZWB - ZWC, U3,**), za wyjątkiem odcinków między jeziorem Wymój i jeziorem Isąg dość uciążliwy (U5), Pelnikiem a Mostkowem - nadzwyczaj uciążliwy (U6), Kasztanowem (Kalisty) i Olkowem - nieco trudno (ZWC - WW I), Sportynami i Olkowem - nadzwyczaj uciążliwie (U6). Na przebycie go przeznaczyć trzeba 8 - 9 dni.

Część opisu bazuje na stronie Wuja Mariana.


178,0 wypływ Pasłęki z jeziora Wymój. Jadąc od strony drogi nr 51 znajdujemy dogodne miejsce do wodowania po przejechaniu wsi o tej samej nazwie zaraz za mostem. Rzeka niestety jest w tym miejscu zarośnięta trzciną, która ciągnie się z przerwami kilkaset metrów. To miejsce startu najbardziej bym polecał zimą.

Rzeka obfituje w różnego rodzaju przeszkody. Na szczególną uwagę zasługują dwie tamy z drzew ułożone na starych resztkach betonowych jazów. Uwaga w tych miejscach na pijawki, które atakują w olbrzymich ilościach.

169,8 most drewniany na trasie Makruty - Szembruk. Pod mostem pale oraz drzewo w poprzek, wymaga pokonania górą. Niezbyt wygodne dobicie z lewej strony. Miejsce na mały biwak (3-4 namioty) 50 m od rzeki z prawej lub lewej strony. W odległości 2,3 km wieś Makruty.

169,4 początek jeziora Sarąg

166,1 ujście Pasłęki z jeziora Sarąg. Jest całe zarośnięte trzciną. Wypływu rzeki należy szukać bardziej z prawej strony krańca jeziora
(patrz mapki skala 1:25 000)

165,4 most na rzece

163,9 wieś Śródka. Dogodne dobicie z lewej strony zaraz za drewnianą kładką (można pokonać dołem). Bardzo przyjaźni mieszkańcy. Sklep obwoźny... prawdopodobna godzina przybycia sklepu to 12 - 13.

163,8 stara, zmurszała kładka. Wymaga przerzucenia kajaków górą.

160,1 stary młyn i gospodarstwo agroturystyczne. Spływamy bezpiecznie po resztkach jazu. Krótkie bystrze

158,0 most kolejowy w okolicy wsi Tomaryny. Nad rzeką dobrze zachowane budowle obronne mostu. Więcej na temat mostu TUTAJ.

156,3 most drogowy krajowej 16 na trasie Podlejki - Gietrzwałd.

Odcinki pomiędzy mostem a Pelnikiem nie zostały zmierzone. Podane odległości są orientacyjne wyliczone z czasu potrzebnego na ich przebycie oraz analizy dostępnych map w skali 1:25 000.


148,5 początek jeziora Łęguckiego. Z prawej strony dogodne miejsce na nocleg w ośrodku (15 zł od namiotu)

148,7 ujście jeziora Łęguckiego. Przed nami czynna elektrownia. Przenoska z lewej strony. Zaczyna się odcinek Pasłęki ze sporą ilością przeszkód, które wymagają przeciskania pod nimi lub obnoszenia górą.

147,5 początek jeziora Isąg. Wejście na jezioro jest mocno zarośnięte trzciną i momentami trudno wyczuć w którą stronę płynąć. Zaraz na początku jeziora zaczyna się duża wyspa, którą można opłynąć lewą lub prawą stroną.

145,0 wypływ pasłęki z jeziora Isąg znajduje się po minięciu widocznego z prawej strony cypla. Należy płynąć (za cyplem) ostro na wschód. Tam przy drwenianej kładce, po jej prawej stronie przebijając się znowu przez trzciny odnajdujemy rzekę.

(patrz mapki skala 1:25 000)


145,0 wypływ pasłęki z jeziora Isąg znajduje się po minięciu widocznego z prawej strony cypla. Należy płynąć (za cyplem) ostro na wschód. Tam przy drwenianej kładce, po jej prawej stronie przebijając się znowu przez trzciny odnajdujemy rzekę.

140,0 most drogowy we wsi Pelnik. Dogodne wyjście (wejście) z lewej strony. Przy rzece mała wiata. Dogodny dojazd.

Zaczyna się w moim odczuciu jeden z bardziej niebezpiecznych i uciążliwych odcinków Pasłęki. Rzeka płynie dość szybko, ostro zakręca, meandruje a w nurcie rzeki znajduje się mnóstwo obgryzionych przez bobry konarów i pieńków drzew. Do Gamerek mamy do pokonania ok. 5 solidnych zapór zbodowanych przez bobry. Przy wysokich , stromych brzegach (po 4-5 m) pokonanie tych rozbudowanych tam wcale nie jest łatwe.Trzeba liczyć na pokananie tego odcinka ok. 4-6 godzin. (5 km!!)

134,5 po lewej stronie mijamy ujście rzeki Morąg do Pasłęki.
(spływ można zacząć w Koziej Górze (142,5) , wsi nad jeziorem Morąg płynąc na południowy wschód, do krańca jeziora. Jezioro ma brzegi w znacznej części porośnięte lasem. Na jeziorze znajduje się wyspa na której został umiejscowiony rezerwat przyrody "Wyspa Lipowa". Wypływ rzeki Morąg z jeziora Morąg (137,5) jest trudny do odnalezienia wśród trzcin. Resztki zastawki nie stanowią przeszkody. Koryto zarośnięte trzciną. Most drogowy, ujście szerokiego kanału z prawej strony. Woda przejrzysta, duża ilość roślinności wodnej.

137,5 Wypływ rzeki z jeziora Morąg, trudny do odnalezienia wśród trzcin. Resztki zastawki nie stanowiące przeszkody. Koryto zarośnięte trzciną.

(patrz mapka skala 1:25 000 - powiększona)


133,0 Gamerki Wielkie i Mostkowo - wsie na obu brzegach rzeki, mosty drogowy i kolejowy, sklepy. Rzeka jest częściowo uregulowana, płynie wśród łąk, brzegi płaskie.
Dla tych, którzy nie chcą tracić czasu i mordować się na wcześniejszym odcinku tutaj mogą rozpocząć swój spływ.

122,5 Kalisty i Dąbrówka - wsie po obu stronach rzeki, most, sklep. Na brzegach zaczyna pojawiać się las i odcinkami jest bardzo malowniczo.

107,5 Pityny, most drogowy, za nim młyn Kasztanowo. Przenoska z lewej strony budynku. Zaczyna się najpiękniejszy odcinek rzeki, która płynie bystro dzikim i krętym wąwozem o zalesionych zboczach. Koryto szerokie (do 40 m) zarośnięte miejscami wodorostami, trzcinami i inną roślinnością wodną. Zwalone drzewa wymagają czasem przenoszenia kajaka, lecz w większości dają się ominąć. Przemiały, głazy, bystrza. W rejonie wsi Wapnik resztki młyna - dość trudne i długie bystrze o znacznym spadku, najtrudniejsze miejsce na całym szlaku (WW II).

91,5 Ujście rzeki Miłakówki z lewej strony.
Rzeka Miłakówka (w górnym biegu zwana Narią) płynie z jeziora Narie, jednego z największych jezior Pojezierza Mazurskiego. Można próbować nią spłynąć, jest jednak szlakiem nie uczęszczanym i bardzo uciążliwym (U 5) z uwagi na całkowicie zagrodzone przez zarośla wierzby, zwalone pnie i trzcinowiska koryto oraz przenoszenia stałe w Młynie Naryjskim przez hodowlę ryb, w Warnach przez spiętrzenie, śluzę za jeziorem Mildzie i młyn w Miłakowie. Od Kretowin nad jeziorem Narie do ujścia do Pasłęki 10 km jeziora i 25 km rzeki. Na przebycie tego szlaku potrzeba 2 dni - obserwacje ze spływu w sierpniu 1997.

89,0 Sportyny, resztki mostu drogowego, następnie wysoki most drogowy i zniszczony most kolejowy oraz przyczółki dawnego mostu. Rzeka wpływa w szeroką dolinę, porośniętą zaroślami wierzby i łęgowymi lasami. Zaczyna się najbardziej uciążliwy odcinek. Zarośla wierzby grodzą często całą rzekę. Zwalone drzewa. Konieczne jest precyzyjne manewrowanie - najczęściej w pozycji półleżącej w kajaku; na tym odcinku przydaje się piła do drewna do torowania drogi. Średnie tempo płynięcia 1 - 2 km/h. Na prawym brzegu wieś Bogatyńskie, na lewym Padągi (sklep), przed nimi na łączce miejsce zdatne na biwak. Woda w rzece staje się nieprzezroczysta, brudna.

78,5 Ujście rzeki Drwęcy Warmińskiej z prawej strony.

76,5 Olkowo, most drogowy. Koniec zarośniętego odcinka. Brzegi wyższe, początkowo bezleśne, później rzeka wpływa do lasu. Zwalone drzewa. Po około 2 km las oddala się od wody, na brzegach ponownie zarośla wierzby, ale mniej gęste i przez to łatwiejsze do pokonania. Co pewien czas zatory z gałęzi.

66,2 Filary zniszczonego mostu, z prawej za lasami wieś Dąbrówka.

62,4 Spędy, wieś na lewym brzegu (sklep), most. W dalszym ciągu rzeka płynie wśród wierzb, pojedyncze zagrody na stokach doliny.

54,3 Ujście rzeki Wałszy z prawej strony. Wysokie piaszczyste zbocza podmyte przez rzekę. Z lewej wieś Bardyny, z prawej za lasem wieś Stygajny.
Rzeka Wałsza znana jest z największego spadku na Mazurach - około 0,5%. Podobno można nią spływać od Pieniężna pięknym wąwozem stanowiącym rezerwat przyrody.

51,2 Łozy, most drogowy. Dalej zniszczony jaz - spływalny. Prąd początkowo szybki, stopniowo zwalnia. Przeszkody ustąpiły. Brzegi wysokie, zalesione. Po kilku kilometrach śródleśne łąki na prawym brzegu w rejonie wsi Robuzy - możliwość biwakowania.

38,2 Dębiny, wieś na lewym brzegu. Początek sztucznego jeziora Pierzchalskiego, którego znaczne obszary porośnięte są szuwarem, brzegi zalesione.

28,2 Trąbki, most drogowy nad jeziorem. Z prawej strony pole biwakowe.

27,2 Pierzchały, jazy na końcu jeziora. Rzeka płynie za jazami w prawo; płynąć w lewo pod zastawką kanałem do elektrowni.

26,0 Pierzchały, dwa mosty i elektrownia. Przenoska na rzekę z prawej strony zakładu wodnego. Do wsi około kilometra w lewo. Gotycki kościół, sklep. Za przenoską rzeka znowu czysta, przejrzystość wody ponad 2 metry. Przeszkód brak.

22,5 Wielewo, bystrze na rumowisku po zniszczonym moście dawnej szosy wiodącej do Królewca.

19,0 Ujście rzeki Łaźnicy z prawej strony. Most kolejowy w Bemowiźnie, pod nim bystrze. Dalej most drogowy.

12,2 Rudłowo, most kolejowy.

10,0 Braniewo, jazy przy elektrowni, przenoska lewym brzegiem. Most drogowy. Warto zwiedzić m.in. gotycką farę, wieżę dawnego zamku, pozostałości murów obronnych, spichrze. Kolejne mostki. Za miastem na lewym brzegu ciekawy barokowy kościół Św. Krzyża. Na brzegach wały przeciwpowodziowe.

2,5 Stara i Nowa Pasłęka, wsie po obu stronach rzeki, most, przystań rybacka.

0,0 Ujście Pasłęki do Zalewu Wiślanego. Przy ujściu na kanale z lewej strony bosmanat i port jachtowy. Można stąd przy sprzyjających warunkach popłynąć do Fromborka (około 10 km) lub Elbląga (około 40 km).

(Poniższe mapy są skanami z map w skali 1:100 000)


Powrót do treści | Wróć do menu głównego