Klub Kajakowy Diabliscie-k


Idź do treści

Menu główne:


SKRWA PÓŁNOCNA - opis szlaku

Szlaki kajakowe > Rzeki Polski (S-Z)

Rzeka zwana również Skrwą Prawą lub Płosznicą, mimo tych przydomków i tak bywa mylona ze Skrwą Południową, także uchodzącą do Wisły, ale z przeciwnej strony. Szlak kajakowy jest bardzo tajemniczy: nikt o niego nie dba, niewiele się o nim mówi, mało kto nim płynął. Jednak osoby, które poznały rzekę, uważają ją za jedną z najpiękniejszych tras kajakowych w Polsce. Nie ma tu zabytków ani bazy turystycznej, ale urok zmiennych krajobrazów, kontakt z przyrodą i cisza rekompensują z nawiązką trudy przeprawy.

Skrwa Północna jest prawym dopływem Wisły długości 114 km. Powierzchnia jej dorzecza wynosi 1704 km?. Rzeka bierze początek koło wioski Płociczno, po czym przepływa przez Pojezierze Chełmińsko-Dobrzyńskie oraz Równinę Urszulewską i wpada do Zalewu Włocławskiego. Zasila ją pięć większych dopływów. W dolinie Skrwy rzadko pada (notuje się tu jedne z najniższych w kraju opadów), co jednak nie ma wpływu na poziom wody, gdyż liczne progi piętrzące utrzymują go na zbliżonym poziomie przez cały rok. Stabilność głębokości wody zapewniają na Skrwie również stałe przepływy z jezior Skrwilno i Urszulewskie. Zauważyli tę prawidłowość już nasi przodkowie, budując co parę kilometrów młyn.

Progi i ich pozostałości, a także zwalone drzewa i wypłycenia są największym utrudnieniem, zwłaszcza w dolnym odcinku rzeki. Z tego też względu trasa jest średnio uciążliwa i nieco trudna, bo zmienny nurt zmusza przy manewrowaniu do podejmowania szybkich decyzji.

Mimo braku bazy turystycznej Skrwa może stanowić doskonały szlak weekendowy dla wodniaków ze stolicy. Dostateczną dla kajaka głębokość uzyskuje już na jeziorze Skrwilno (98 km), jednak z początku jej uregulowane koryto przechodzi przez podmokłe, nagie łąki i przypomina rów melioracyjny.
Dlatego odpowiedniejszym miejscem wodowania jest Studzieniec. Na przebycie proponowanej trasy długości 66 km trzeba przeznaczyć cztery dni.

103,5 - Jezioro Skrwilno.

103,0 - Wypływ z jeziora (południowo-wschodni kraniec)

102,0 - Skrwilno (most)

99,0 - Ruda (most i zniszczony jaz)

93,0 - Zambrzyca (most)

92,5 - Ujście rzeczki Urszulewki (prawy brzeg).

92,0 - Jaz, mostek, ujście rzeczki Chraponianki (lewy brzeg)

81,0 - Łukomie (dwa mosty, młyn - przenoska lewym brzegiem). We wsi drewniany kościół i drewniany dwór z XIX w.

79,0 - Borowo

77,0 - Most i młyn (przenoska prawą stroną).

74,0 - Babiec (most).

69,5 - Rachocin (most).

67,0 - Studzieniec (zastawka po dawnym młynie - przenoska prawym brzegiem)

Data aktualizacji od Studzieńca 11.07.2013 r.

66,0 - Most na drodze Sierpc - Lipno. Parking oraz zajazd zaraz przy moście. Dogodne miejsce do wodowania. Należy pamiętać, że wstępujemy na
TEREN PRYWATNY i zanim cokolwiek zaczniemy robić pytamy się o zgodę u właściciela zajazdu. Ujście Sierpienicy, za ujściem młyn - przenoska prawym brzegiem. Park etnograficzny wsi mazowieckiej. Most kolejowy.

64,0 - Mieszczk (mosty kolejowy i drogowy, ruiny drewnianego młyna).

62,0 - Kwaśno (młyn - przenoska lewym brzegiem, obok tartaku miejsce na biwak)

53,0 - Choczeń (grobla i młyn - przenoska pod kładką przez groblę na wysepkę, wodować na prawej odnodze) lub poprzez teren dawnego młyna po prawej. Znowu
TEREN PRYWATNY - pytamy o zgodę.

50,5 - Malanowo Stare (młyn - przenoska prawym brzegiem, kamienisty stopień, most). Doświadczeni kajakarze mogą spłynąć. Przed młynem miejsce na popas. Nocleg odradzam ... kamieniste i strome zbocza.

46,0 - Tłuchówko (młyn - przenoska, most).
TEREN PRYWATNY - niezbyt życzliwy właściciel. Unikamy miejsca i człowieka. Zaraz dalej most na szosie do Tłuchowa - częste miejsce rozpoczynania dwudniowych spływów.

42,0 - Obręb (most). Dogodne miejsce na popas z prawej strony w kępie drzew.

38,0 - Cieślin (most). Dogodne miejsce na popas czy nocleg przed mostem z lewej strony

31,0 - Zdziembórz (most)

27,0 - Bądkowo - Rochny (ruiny drewnianego młyna, most).

24,5 - Janoszyce k. Brudzenia Dużego (do spłynięcia ruiny młyna, zaraz dalej most). Po lewej zaraz za progiem dom i piękny ogród. Oczywiście
TEREN PRYWATNY - ale bardzo mili właściciele. Małej i kulturalnej grupie zezwolą na nocleg w zaciszu ogrodu. SERDECZNE POZDROWIENIA dla właścicieli!

21,0 - Parzeń (most,).

16,0 - Sikórz (do spłynięcia zniszczone jazy młyńskie). Uwaga na wystające pale! Po prawej dogodne miejsce na popas (nocleg). Zaraz dalej drewniany most. Idąc drogą w lewo pod górę dochodzimy do miasta. W okolicy kilka sklepów.

7,0 - Lasotki (pozostałości po młynie). Bezpiecznie spływamy lewą odnogą. Po prawej na
TERENIE PRYWATNYM namiastka stanicy wodnej. Kiepskie miejsce pod namiot. Za 15 zł od namiotu otrzymujemy miejsce na pełnej żwiru polanie pod namiot, drzewo na ognisko oraz dostęp do WC ("klasyczna sławojka")- niestety chyba lepsze byłyby krzaki !!

2,0 - Cierszewo (most, rozlewisko, na brzegu po lewej ośrodek)

0,0 Murzynowo (most u ujścia Skrwy do Wisły w jej 645 km.). Z prawej strony stanica wodna z dogodnym miejscem do zabrania sprzętu.Powrót do treści | Wróć do menu głównego